Hírek


Egy nevezetes nap emlékei...

Kamarakiállítás a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában

Tovább »
Kamarakiállítás megnyitása

EGY NEVEZETS NAP EMLÉKEI - 1848. március 15-e és a Pápai Református Kollégium címmel 2020. márc. 12-től kamarakiállítás látható a könyvtárunk folyosóján. Az ünnepélyes megnyitóra 2020. március 12-én 16h-kor kerül sor. Köszöntőt mond Köntös László gyűjteményi igazgató, a kiállítást bemutatja Mezei Zsolt könyvtárvezető. Műsorral a Pápai Református Teológiai Akadémia I. éves hallgatói és a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma diákjai készülnek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tovább »
A hónap könyve

A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismertté vált. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a heidelbergi káté „mindenütt megtartassék és taníttassék”. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában. Az ajánlás Nádasdy Ferencnek, Vas vármegye főispánjának és feleségének, somlyai Bátori Erzsébetnek szól. A könyv első része a Káté fordítása, amelynek 129 kérdése és felelete 52 vasárnapra van beosztva. A nyomtatás befejezésének pontos ideje: 1577. február 13. A második rész önálló címlappal kezdődik: „Egynéhány keresztyéni imádságok, melyek közül némelyekkel akárki is magán való imádkozásban könyöröghet az Úristennek, némelyikkel pedig a közönséges szent gyülekezetben élünk.” Ennek hátlapján kezdődik a 61 imádságból álló gyűjtemény. Két fennmaradt példánya ismert: az egyik az Országos Széchenyi Könyvtárban van, a másik Gyűjteményünk tulajdona.

Tovább »
Ünnepeljünk együtt!

1848. március 15-re emlékezünk. Ez alkalomra kamarakiállítás készül a könyvtár folyosóján “EGY NEVEZETES NAP EMLÉKEI - 1848. március 15-e és a Pápai Református Kollégium” címmel. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2020. március 12-én (csütörtökön) 16 órakor kerül sor. A tárlat megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében (kedd-péntek 8-16 óráig) és március 15-én is 9- 17 óráig. Március 15-én 9-13 óráig a családoknak kínálunk programot : "48-as huszár- tanoda" - interaktív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak a Pápai Huszáregyesület közreműködésével. A játszóházban készülhet fonalhuszár és párta , valamint emlékfotó a huszárokkal. Programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Tovább »
Nemes Nagy Ágnes élete és költészete

A Jókai Kör érdekes előadásra várta az irodalombarátokat: dr. Pataky Adrienn irodalomtörténész, szerkesztő Nemes Nagy Ágnes életéről és költészetéről, annak kevésbé ismert részleteiről tartott vetített képes prezentációt. A rendezvénynek a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára adott otthont. Stankovics Marianna elnök elmondta, hogy az intézmény mindig szívesen fogadja előadásaikat, s nem mellékesen a márciusi összejövetel témája kapcsolódik is a Gyűjteményekhez, hisz Nemes Nagy Ágnes közismerten puritán protestáns volt, ősi erdélyi református család sarja.

Tovább »
Váli Mari hathalmi emlékei

Váli Mari 1904 és 1910 között írta meg hét kötetre osztott, közel 1800 oldalas visszaemlékezéseit, melyek középpontjába szeretett nagybátyját, Jókai Mórt állította. Noha Váli Mari a nyilvánosságnak szánta ezeket a sorokat, korábban mindössze egyszer, 1955-ben jelentek meg belőle részletek. Most Németh Tibor egy tematikus válogatást állított össze, melyben a hathalmi birtokhoz kötődő élmények, gondolatok kaptak helyet. A kötet megjelenését Pápa Város Önkormányzata támogatta a Jókai-emlékév keretében.

Tovább »
Levéltárvezető és könyvtárvezető a kávéházi beszélgetésekben

A város református műhelyeinek, intézményeinek szereplőivel indult kávéházi beszélgetéssorozat januári vendégei Hudi József levéltárvezető és Mezei Zsolt könyvtárvezető voltak. A beszélgetést Mátyus Aliz író, szerkesztő, szociológus vezette a Pannonia Reformata Múzeumban.

Tovább »