Egy nevezetes nap emlékei...


Egy nevezetes nap emlékei...

Kamarakiállítás a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában

Egy nevezetes nap emlékei

 

Március 15. egy különleges nemzeti ünnep, olyan, mely előtt mindenki fejet hajt. A jeles nap tiszteletére kamarakiállítás nyílt a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában. Az intézményrész azokat a dokumentumokat, köteteket, tárgyakat, szobrokat állítja ki, melyek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét idézik fel a pápaiak számára.

 

- Március 15. ünnepében az a szép, hogy összekapcsolódott benne a szabadság és a nemzet kérdése, tehát hogy csak szabad nemzetben élhetnek szabad emberek - mondta Köntös László gyűjteményi igazgató, aki hozzátette: - Addig tekinthetünk nemzetként önmagunkra, míg közösen emlékezünk, közös a nyelvünk és ugyanazokat a történeteket osztjuk meg. Ha a következő generációnak továbbadjuk mindazt, amit mi megtanultunk, akkor a közös múlttal sokat teszünk a közös jövőért. Ez a kiállítás olyan, mintha családi fotóalbumot lapozgatnánk, hisz valóban rólunk, pápaiakról szól, a mi közös múltunkról.

 

Mezei Zsolt, a gyűjteményi könyvtár vezetője elmondta, hogy a kiállítás két pilléren nyugszik. Egyrészt emléket állít március 15-nek és a szabadságharcnak, a helyi eseményeket felidézve, másrészt bemutatja, hogy miként alakult ki Pápán a városi megemlékezés hagyománya. - 1848-ban a március 15-i eseményekről már március 16-án értesült a város - mesélte a források alapján Mezei Zsolt. - Fischer Mór herendi porcelángyáros Pestről hazafelé megállt városunkban és tőle tudták meg a pápaiak, hogy mi történt. Az örömhír hallatán este lampionos felvonulást szerveztek, ezen közel hatezren vettek részt. Aztán itt is elkezdtek polgárőrséget és ideiglenes nemzetőrséget szervezni városi szinten. Március 19-én, négy nappal a pesti események után a 12 pontot és a Nemzeti dalt a főiskolai nyomda kinyomtatta és ezt a város lakói között szétosztották. Ez volt a cenzúra nélküli szabad sajtó első terméke városunkban, ezek is láthatók a tárlókban. A nemzetőrség megszervezése után a pápaiak is levonultak a Dráva vonalához, a csapatok mozgását egy térképen ábrázoltuk - mondta a könyvtár vezetője.

 

Az is nagyon érdekes, hogy miként alakult ki március 15. ünneplése. Ólé Sándor visszaemlékezéseiből tudható, hogy a Kollégium diákjai úgy gondolták, méltó módon kellene emlékezni az eseményre. 1884-ben tartották az első ilyen alkalmat, akkor még ez szinte lázadásnak tűnt, de aztán a Kollégium vezetése is elfogadta, sőt, tulajdonképp a későbbi városi ünnepségek alapját is ez a diákkezdeményezés adta. Ehhez kapcsolódóan is több dokumentum található a tárlókban. Négy faragott mellszobor is helyet kapott a kiállításban, Bocsor István, Körmendy Sándor, Plosszer Ferenc és Lőw Lipót emlékét idézve. Ők mindannyian fontos alakjai az időszaknak. Bocsor nevelésének, előadásainak fontos szerepük volt abban, hogy 1848-ban a kollégium diáksága oly nagy lelkesedéssel csatlakozott a szabadságharchoz. Amikor a hadba induló diákokat búcsúztatta, így buzdította őket: „Önök a hazáért harcolni indulnak, s ha Önök nem azt tennék, amit tesznek, mint kárbaveszett munkát, széttépném irataimat, s darabokra törve katedrám, mint tanár működésem hitvány emlékét, irataimmal együtt elhamvasztanám.” Körmendy Sándor honvéd főhadnagy volt, Plosszer Ferenc a Nagytemplom káplánjaként örökítette meg az 1848-48-es pápai eseményeket, Lőw Lipót rabbi pedig tábori lelkészként követte a nemzetőrnek álló zsidókat, s buzdító beszéde nyomtatásban is megjelent. Az egyik tárlóban látható fegyverek Baráth Ferenc pápai tanár tulajdonában voltak, s fia a Gyűjtemények régiségtárának adományozta ezeket.

 

Az igényes, színvonalas kamaratárlat összeállításában közreműködött Török Judit, Fábiánné Horváth Adrienn, Halászné Kapcsándi Szilvia, Mezei Zsolt, Döbrönte Miklós és Takács Tünde. A kiállítás május végéig tekinthető meg a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában.

Horváth Andrea

gyűjteményi tudósító

Képgaléria:

https://konyvtar.dretgy.hu/galeria/Egy-nevezetes-nap-emlekei----5