Rejtett kincseink


Rejtett kincseink

Könyvtárunk régi könyves állományának egyik példányát, az 1668-ban, Londonban kiadott Isaac Basire-művet a kötet története, annak 17. századi, angol/latin nyelvű bejegyzései teszik igazán érdekessé és értékessé.

A könyv korábbi tulajdonosa, John Cock (1639-1701) durhami lelkész a Sacriledge c. munkát magától a szerzőtől kapta ajándékba („Liber Joannis Cock. Ex dono Authoris.”), Basire saját kezűleg ajánlotta művét barátjának: „For my worthy frend Mr. John Cock”.
Cock végrendeletében az 1500 kötetes könyvtárát a durhami (Északkelet-Anglia) St. Oswald parókiára hagyta. Gyűjteményének darabjait több mint két évszázaddal később, 1929-ben árverezték el, a tulajdonunkban lévő mű 1931-ben került a pápai református Kollégium könyvtárának állományába. John Cock könyveiről egyébként 1691-ben készült egy katalógus, amelyet a durhami egyetemi könyvtárban ma is őriznek, a nálunk található kötet is szerepel a felsorolásban.
A mű szerzője, a francia származású Isaac Basire (1609-1676) kalandos életutat járt be, amelynek magyarországi vonatkozása is van. Az 1649-ben lefejezett I. Károly angol király udvari káplánjaként működő teológus a forradalmi események miatt 1647-ben elmenekült a szigetországból, néhány éves európai vándorlás után Isztambulban telepedett le, és a galatai reformátusok lelkészeként működött. Innen hívta meg 1655-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelem a gyulafehérvári udvarba, ahol a főiskola tanára lett. Itteni tevékenysége során nyilvános disputában támadta meg Apáczai Csere Jánost veszélyesnek tartott "independens" tanaiért, aminek következtében Apáczai kegyvesztetté vált Rákóczi udvarában, és távozni kényszerült a városból. Basire 1661-ben, a restauráció után tért vissza Angliába, ahol II. Károly angol királytól visszakapta méltóságait, majd később durhami kanonokká és northumbriai esperessé nevezték ki. Fennmaradt levelezése tanúskodik arról, hogy élete hátralevő részében is szívén viselte az Angliába érkező erdélyi fiatalok sorsát, és fontos szerepet játszott az 1661 utáni angol-magyar kapcsolatok megélénkülésében.
Isaac Basire több munkája is megjelent nyomtatásban, köztük a „Sacriledge” című, Szent Pál tanításából kiinduló (Róm 2,22) teológiai értekezése is, amelynek 1668-ban nyomdába került második kiadását őrizzük könyvtárunkban.
 
 
basire2
 
basire3
 
basire4
- SR -