REJTETT KINCSEINK


REJTETT KINCSEINK

1624-ben kezdte meg működését Pápán a Batthyány család tulajdonában lévő, Szepesváraljai Bernhard Máté tipográfus által működtetett nyomdagép.

 
A korábban Németújváron (ma: Güssing) működő protestáns nyomda pápai üzemeltetése 1624-1632 közé tehető, ebből az időszakból 15 nyomtatvány előállításáról tud a szakirodalom. Minden évben megjelent egy-egy kalendárium, továbbá egy magyar ábécéskönyv, egy egyházi kánonkönyv, valamint Kanizsai Pálfi János, Pécseli Király Imre, Pathai István és Samarjai János református szerzők vitairatai, tanításai is itt kerültek kiadásra.
A pápai református könyvtár ma két művet őriz Bernhard Máté pápai nyomtatványai közül: az 1625-ben megjelent, latin nyelvű kánonkönyvet (RMK II. 438, RMNY 1343) és Samarjai János 1628-ban kiadott Magyar harmonia c. művét (RMK I. 573, RMNY 1419). A kánonkönyv valószínűleg Újhelyi Pál (1738-1795) homokbödögei lelkész ajándéka, Samarjai műve pedig Chernel Sámuel (1731-1796) kapitány adománya révén került a Kollégium tulajdonába.
Irodalom: V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában (1473-1800). Balassi Kiadó, Budapest, 1999.
105-107. p.
 
 
BernardM1
 
 
BernardM2
 
BernardM3
 
BernardM4