Jogi nyilatkozat


A weboldal domain-nevének tulajdonosa a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára (cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 9.,  email címe: konyvtar@dretgy.hu). A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga a DRETGY Könyvtárat illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők. A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét és módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatkezelési szabályzatnak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

2. A weboldal használata

A DRETGY Könyvtár nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: konyvtar@dretgy.hu

3. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a DRETGY Könyvtár haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

4. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A DRETGY Könyvtár fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.